In 1995 introduceert de toenmalige minister van Pers en Publiciteit, Fyke van Schaik-Hurkens het motto.

Het gebruik daarvan is inmiddels in andere carnavalsplaatsen de gewoonste zaak van de wereld. Het motto wordt ook het belangrijkste gegeven op het embleem, met de koop waarvan Oeteldonkers de Oeteldonksche Club financieel steunen.

In 1996 krijgt het embleem nog nmaal een ander aanzien, om vanaf 1997 definitief uitgerust te zijn met het motto. De laatste jaren maakt Prins Amadeiro tijdens de begrafenis van Knillis, dinsdagnacht om 24:00, het motto voor het volgend jaar bekend.

 

1995 Straotcarnaval
1997 Oeteldonker met hart en ziel
1998 Oeteldonk gaot buite speule
1999 Omgekeerd bekeke
2000 Oeteldonk veur eeuwig
2001 Oeteldonk werrum nest
2002 Oeteldonk breit 't aon mekaor
2003 Oeteldonk laot oe nie los
2004 Oeteldonk wit van wante

2005 Oeteldonk un dorp op stelte
2006 Oeteldonk w'n fst wor
2007 Oeteldonk veur mekaor
2008 Oeteldonk skrikkeluk mooi
2009 Oeteldonk stikt 'r d'n draok mee!
2010 Oeteldonk Un Grenzels Fst
2011 Oeteldonk Uit de kunst
2012 Oeteldonk houdt oe jong
2013 Oeteldonk n lkker gevl