Oeteldonkse Buurtspoorwegen Oeteldonk Centraol

Benoemingen Oeteldonkse Buurtspoorwegen:

In een speciale bijeenkomst zijn op zondag 27 januari jl. twee nieuwe collega’s benoemd bij de Oeteldonkse Buurtspoorwegen....
Een speciale commissie onder voorzitterschap van de Hofstationschef en zijn vicevoorzitter de Hofmachinist presenteerde de kandidaten voor hun opvolging per 11-11-2019. Zoals gebruikelijk waren hierbij aanwezig vertegenwoordigers van de Directie van de Oeteldonkse Buurtspoorwegen en enkele hoogwaardigheidsbekleders waaronder de Beschermheer Aonkomst Oeteldonk Centraol. De Hofhouding van Amadeiro XXVI werd vertegenwoordigd door de Hofintendant en enkele hoffunctionarissen vanuit verschillende disciplines.
Tijdens deze vertrouwelijke sessie werden de resultaten van het psychologisch en medisch onderzoek van beide door de commissie naar voren geschoven kandidaten uitgebreid besproken. Ook werden door de commissie bij monde van de voorzitter enkele randvoorwaarden geplaatst bij de benoemingen. Zo zullen zij de komende maanden op enkele thema’s hun kennis moeten verbreden en aanscherpen. Uiteindelijk konden aanwezigen unaniem instemmen met de voordrachten van de speciale commissie. Na een intensief traject is per 27 januari 2019 Peter Hilhorst benoemd in de functie van Hoofdstationschef in opleiding. Roy van Lent is benoemd in de functie van Leerling Hoftreinmachinist. Zij zullen vanaf heden aansluiten bij alle voorbereidingen op de aankomst van de Hoogheid op 03 maart aanstaande om vervolgens op 11-11-2019 Cornelis Nieuwenbroek en Gerard Donkers op te volgen in de functies van respectievelijk Hoofdstationschef en Hoftreinmachinist. Deze benoeming wordt traditiegetrouw gevolgd door een benoeming tot hoffunctionaris door de Hoogheid bij zijn eerstvolgend bezoek aan zijn pronkjuweel.