Op 4 maart 2019 trekt weer de Oeteldonkse carnavalsoptocht door de binnenstad.

...

Voor de 12e keer plaatst de stichting "Veur Mekaor" weer de tribune voor 60 rolstoelen voor het Bisschoppelijk paleis aan de Parade.
De aanvangstijd volgt nog.
We hopen dat we dit jaar we op onze bekende plaats kunnen genieten van de mooie optocht

De volgende restricties gelden hier:
- Toegang is alleen voor rolstoelen/scootmobielen, dus geen rollators, meegebrachte stoelen enz.
- Hebt U begeleiding nodig voor toiletbezoek, medicatie enz. dient U zelf voor deze begeleider te zorgen.
- Begeleiders moeten plaatsnemen op de banken aan de achterzijde, dit om het zicht niet te ontnemen.
- Tehuizen kunnen per instelling max. 5 personen aanmelden.
- Scootmobielen kunnen alleen op de 2e rij.
- Op de tribune mag niet gerookt worden.
- U of uw begeleider bent zelf verantwoordelijk voor het accepteren van de aangeboden hapjes en drankjes.

Inschrijven via: https://veurmekaor.com/aanmelden

De kosten zijn zoals U van ons gewend bent nihil.

We hopen op prachtig weer en een fantastische optocht.

Bestuur Veur Mekaor