KWKFESTIJN TEKSTEN

"Waor gekwkt wort, valt veul te onthouwe" Schreef Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd in de uitgave van het Oeteldonks Kwkboek van 1995 en voegde er aan toe: "Het bestaot nie d d'n deursnee Oeteldonker d ammaol z uit zun bulleke ten geheure wit te brenge.

Unnen Oeteldonker is unne persn, die vaan wante wit, mar dis wel een bietje veul gevraogd."   In de aanloop op het jaarlijkse Kwkfestijn maken talloze Oeteldonkers carnavalsmuziek en vanaf het Kwkfestijn tot aan carnaval gaan talloze deuntjes door de hoofden van alle die het feest weer voelen aankomen.

En dan wil je wel eens weten, hoe de tekst van dat ene mooie liedje ook weer luidde. Het Kwkfestijn wordt gehouden op de zaterdag zo dicht mogelijk bij 11 november.
 

Moeder de schlager is-tur-al
Moeder, de schlager is-tur-al, Moeder, de tekst die kende al.
Zing mar Ral-dal-dal-dal-dal-dal, en dan nog us: Ral-dal-dal-dal-dal-dal-dal-dal.
Moeder, de schlager is-tur-al, vinde urn nie knal? (hoi); Ral-dal-dal-dal-dal-dal-dal-dal
Ral-dal-dal-dal-dal-dal-dal-dal-dal. Moeder, ut is CARNAVAL.

't Is weer Carnaval, zet oew petje mar up,
want ielkendeen heet lol; de kolder in de bol. Heur de blaosmeziek, nou die mopt dur wir op, ze speult drie daoge lang de nieuwste mop.

In ons Oeteldonk is-ut drie daoge krent;
dur wordt gehost, gedanst, dur wordt geproost, gesjanst. Want ons Oeteldonk heet dit jaor 'n patent:
unne schlager, die ge zo van buite kent

1960

Peer, ik vuul me lekker
Peer, ik vuul me lekker, Driek, 't is veur den bkker.
lelkendeen, die krijgt nou zes percent  van den Oeteldonkse president.
En daorom: Gif me nog 'ne plktuut,  mee oe lekkre kwktuut!
Gooi d'r wa centen tegenaon want woensdagmrge is 't gedaon.

De slaoger van het veurig jaor, die herrirne weggedaon, die van ral-dal-dal-dal-dal. Nou zijn we naor den bkker van het huukske toegegaon, die makt den beste nassibal. En toen we daor dan kwaomen,stond er op de raom geplekt: ik ben d'r effekes vandeur, ik mak geen bal mee Carnaval, ge zurgt d'r zellevers maor veur!

We hadden hier 'n magistraot,'n Oeteldonkse kl,
mee 'n meraokels grte neus. Nou heet-ie 'n pesisie,krek as Dollef wit-te-wel. Da deed-ie k gelijk fameus. Maor op 't ministerie staot op z'n deur geplekt: Ik ben d'r effekens vandeur, ik doe geen bal, mee Carnaval,ge zurgt d'r zellevers maor veur

1961

Zeg durske kom 's hier
Zeg, durske kom 'ns hier, dt ik oe 'ns vat.
Ik heb d'n helen dag van jou nog niks gehad.
Gaode mee aon de zwier, 'k heb nog wel w poen.
As 'nen toeter wil ik zijn, Gift 'm nou, tsieng boem, van katoen!

Ik heb m'n schoonste pkske aongedaon,
om nou 's lekker aon de rol te gaon.
Wie lopt 'r wir veuraon, 't is Driek Pakaon.
Ik kan nie stil mir blijven staon.

Ik zit zo gre bij ons moeder thuis,
zo lekker saomen achter 't fornuis.
Mar mee de Vastelaovend gaoj ik mee,
geef ik niks om de T.V

1962

Wij gaan weer carnavallen (Traditie)
Tachtig lange jaren in alle eer en deugd
tachtig lange jaren schonk gij ons liefd' en vreugd.
Vele zijn gekomen en vele heengegaan
maar Oeteldonkse glorie stond immer bovenaan.

Wij gaan weer carnavallen, ja, het is feest hier in Den Bosch; wij zingen met zijn allen en springen er op los.Drie dagen pierewaaien, ach hoe houdt een mens dat vol. Drie dagen zwieren zwaaien, het is all'maal voor de lol.

Wordt Knillis dan begraven,dan zinkt Den Bosch ineen.Maar we wachten weer n jaartje,want een mens is niet van steen. Den Bosch wij zijn u dankbaar,voor al wat gij haar schonk. Bewaar dan Uw traditie,mijn dierbaar Oeteldonk

1963

Ik wil drie daoge
Ik wil drie daoge, met jou alleen, vergunning vraoge, tot halluf n.
Laot ons maor lope, laot ons mar gaon, al doen mijn voete zeer,
ik dans mar weer en nog unne keer,
durske ik kan nie meer op bei-j mun bene staon.

Heel ut jaor in d gewone pekske,
heel ut jaor oe bakkus in de plooi,
heel ut jaor die-un afwas en de bedden,
ik vuul me net unne kanarie in un kooi.

Heel ut jaor d brood en wrum eten,
heel ut jaor d kuukske bij de thee,
heel ut jaor die-e kwebbel van ons moeder,
witte w ze gisterenavond zee,

1964

Ge bent unne sex-bom
Ge bent unne sex-bom, daor ben ik blij om;
ge bent mun kiele-kiele-kiele-kiele-KIELER.
En op oewe plek-kop, daor ben ik gek op;
veur al mun liefdewerruk kies ik oe as dealer.

Heerlijk stuk verboje fruit,ok al kost ut unnen duit; ge bent unne sex-bom,
daor ben ik blij om,
d komt mee Carnaval net lekker uit.

De meeste tijd ben ik nogal verlegen,
d ben ik kwijt as ik oe daor zie staon.
Oh wat un meid, daor ken ik nie meer tegen;
as ik mun eige nou maor nie laot gaon.

1965

'nnen dag veur carnaval
We hebben utwrum, 't zweet d lopt m'n klompen uit,
en aon munnen rum sjouw ik mee jou, m'n leste buit,
m'n lekker jong, m' n bellefleur,
we hossen saomen lekker nog 'n bietje deur.

't Was 'nen dag veur Carnaval Ons Mien zee tegen mijn: "As gij oewe kiel van 't zolder haolt, Dan was ik'm urst 'ns fijn, Want schrobben zal ik 'm, d ding, Mar nie hier in m'n huis; Hij stinkt te veul naor bier, dieje vod,En 't vet zit tot oew kruis!"

'k Kon doen en laoten wet ik wou, Mar 't hielup me gin steek. D ding, d most en zou in 't sop. Ik wou niet mar'k bezweek. Ik wou wel janken van chagrijn, Toen 't ding te dreuge hing. Ik zag alleen 'n witte vlek Waor m'n embleem urst hing!

1966

Hlp
Hlp, wr aar joenau, mai luf,
ik zuuk m'n eige suf (yeah) ik zuuk mn eige suf...
Hlp, ai fal upon maj nies
oh, Knillis, woont joe help mie, plies!

Marie zee tegen Jan: "Ai luf joe so, mai Sjonnie." Dt Engels heeft ze van dien Walter mee zun Connie. Alle titels van de Bietels kende zij uit durren kop. Mar Jan zeet: "Krgt de kriebels, zuuk mar gauw een ander op!"  En mee de Carnaval zocht zij hem overal:

Ze vloog van hot naor haor en jankte traon'mee tuiten. Jan heurde det misbaor en kwam eens efkes buiten. "Oh, mai Sjonnie, oh, mai honnie!" riep Marie, toen zij um zag. Maor Jan zeet: "Heur eens, Connie, 'k heb mun Oeteldonkse dag!" En weg was durren Sjon; zij riep, zo hard ze kon

1967

Gaode mee op sjouw
Gao-de met me mee op sjouw, lieve meid
zeg ut nou.
Gao-de mee op sjouw,
Ge wit d 'k van oe hou

Ik zat op zondagmorgen allenig in m' n huis.
Ik heurde die muziekskes en rilde als 'n muis.
Dus viet ik vlug m'n kieltje en ben op stap gegaon,mar veur 't eerste mske ben ik us blijve staon. Ik zee: ge magt d'r zijn en mee klonk dit refrein:

We kunde beter hebbe dan d ge met z'n twee plezier en leut kunt maken en 't sjansen valt oe mee. Dus kop op Oeteldonkers, zet nou oe beentje veur,
want as ge we kunt krijge, dan hakt de knoop mar deur. Ok Knillis vindt d fijn, want hij hoort dit refrein

1968

Al bende 'nnen kwakbol of un kuukske
Al bende unne kwakbol of un kuukske,
al hiette nouw de Jut of tante Truuske,
hl Oeteldonk is meej unne Jan Plezier,
drie volle daogen aon de zwier.

Ik waar op zoek naor Oetels al in den Bossche Broek.  Ik kos ze nerges veinde, toen docht ik nouw we doe'k: ik viet munne verrekijkert en zag daor op de mrt, de Padde meej de Oetels aon unne pot meej snert.

Ik heurde de Spanjolen  al meej unne Tamboerijn,
ze sjokten en ze sjouwden daor achter't Wild Zwijn.
Meej woeid' ik deur 't Waaigat in den rrem van ons Sjaon. We zeilde 'ner van den tore: 't waar unne Vrolijken Haon.

1969

Groot Oeteldonk
Oeteldonk, wat ben ik toch blij d ge bestaot, Oeteldonk, ik vuul oe tot in m 'n ruggegraot.
Ge blft mar lekker groeien, en d gift veur mijn gin bal. Zolang ik mar kan stoeien mee oew heerlijk Karnaval, Zolang ik mar kan stoeien mee oew heerlijk Karnaval!

Ons Janus woont in Orthen en onze Br in Zuid, Sjanet zit op de Kruiskamp, mar die wil er wel weer uit. Ons Kees woont in de Aowijk, en Mien zit op de Vliert. Mar inne keer in 't jaor wordt er tesaome feest gevierd, d'n hille santekraom heet dan mar inne naom:

Ik heb un broer in Hintum, en nog un zus in Oost, un tante in 't Centrum, die op de Dieze loost, twee neven op de Muntel, ds un verhaol apart; mar inne keer in 't jaor, komt hil die kluwe naor de mart. D'n hille santekraom zingt dan mar inne naom:

1970

Gij bent m'n Botterbloem
Gij ... bent ... m'n ... Botterbloem, van veertig plus, Ik krijg de riebels meid, as ik oe kus,
Ge ziet er uit om zo te stelen, Gij het d hele criminele.
As .. ik .. zo .. dans met jou, vuul ik meteen, Gij bent van vlees en bloed en nie van steen,
Want gij danst de cha-cha-cha, met oew hele troelala,Gij bent m'n Botterbloem, ja gij alleen.

Ik zit altijd met carnaval Tussen de bluumkes van 't bal, En ik dans in 't caf, Met rooie "Roos" en "Orchidee", Aan de tapkast hangt "Azalia" En ze proost met dikke "Dahlia", "Anemoon" is halluf blauw, Mar ik zing weer veur jou.

D'n Oeteldonkse bluumkestuin, Is hemaol gek, as unne juin. Ieder zingt z'n eigen lied,
Ons "Madelief" en ons "Margriet" De fanfare blaost de blaosmuziek, En ons bluumkes brengen romantiek. Hil de lucht is hemelsblauw, Wanneer ik zing veur jou.

1971

Ik ben zo vrij as unne vogel in een kooike
Ik ben zo vrij as unne vogel in un kooike,
mar toch wil ik alleen op stap.
Ik ben zo vrij as unne vogel in un kooike,
mar 'k wou dt ik de sleutel van 't deurke had.

Ik ben ut hele jaor de pisang zo gezeet,
d'n afwas is veur mij, ok deel ik lief en leed.
Mar vraog ik an mun vrouwke, mag ik alleen op sjouw, dan zeet ze: zeg luister effe, ge zwoer me eeuwig trouw.

Ik zit pontefikaol te glure deur mun raom,
muziekskes gaon veurbij, maor ik loop daor nie bij. Ik li]k op unne kanarie, die ene keer in 't jaor 's lekker wil gaon sjanse, mar 't nest is nog niet klaor.

1972

Ik heb 't hart nog in mun donder
Ik heb 't hart nog in mun donder, ik heb 'n lach veur elke traon.
Ik zie 't leven als un wonder, ik kan de hle wereld op mun eentje aon.
Ik heb mun liefde om te geven, ik heb mun kop om op te staon.
Ik heb mun zin om blij te leven, ik kan de hele wereld aon.

We leven in een overdaodig landje, de dipsausen die druipen langs ons kin.We gleuven niet in bijbel maor ons krantje, slechts tillevizie vuisten zijn nog in. Wie heet 't nog, wie is er echt nog blij? Gij-gij-gij of gij of gij?

We stinken mee ons auto deur de straoten,
we hijgen al als we de trap opgaon.
Ons kwaoj gezicht lopt steeds meer in de gaoten, we zien zowat gin zin in ons bestaon.Wie is in optimisme nog unne kei?Gij-gij-gij of gij of gij?

1973

Komde gij aon munnen errum
Komde gij aon munnen rrum, want bij jou voel ik me wrrum.
Ik loop zo lang te snakke, maor nou heb ik jou te pakke.
Het hele jaar al dat gekrrum, ge hoort alleen nog maar ochrum.
Maor nou word ik subiet een bietje wrrum, komde gij aon munnen rrum.

Een mens heeft door het jaar zo'n lange tenen; je kijkt altijd een ander in z'n nek.
Maar nou 'k je zie is heel m'n zorg verdwenen; geen rimpels meer want iedereen is gek. Het hele jaar in 't slop,maar n keer op je kop.

Ze zeuren heel het jaar met al die wetjes;
je leeft alleen maar voor de schone schijn.
Een strakke smoel en altijd keurig netjes,
maar jij, jij bent een eerlijk stuk voor mij.
Het hele jaar in 't slop,maar n keer op je kop.

1974

De lokroep van d'n Oetel
Hoor de lokroep van d'n Oetel, midden uit 't riet van 't moeras, Zo doet hij zijn wijf de groetel, alle Oetels zijn weer in hun sas, Elke Oetel zoekt z'n stoetel, uit de modder komen ze vandaan. Hoor de lokroep van d'n Oetel, 't is 't teken dat d'n Oetel blijft bestaan,
kwk, kwk, kwk! Hoor de lokroep van d'n Oetel, 't is 't teken dat d'n Oetel blijft bestaan.

Lang geleden kregen juinen in de plaats van gele kruinen bolle ogen, pootjes en 'n smoel. Op 'n dag bij ochtendgloren zijn de Oetels toen geboren midden in de blubber van 'n poel.

In 'n huid van groene rubber kruipen ze diep in de blubber, want ze barsten van de winterslaap. Daar blijven ze lekker dromen tot 't voorjaar is gekomen, dan krijgen ze't weer voor d'r raap.

1975

De suiker in m'n brandewijn
Laot mijn oe nou us lekker vatten, Ik hou van ditte en van datte;
'n keinderhand is gauw gevuld, Ik raok mee jou nooit uitgespuld.
Laot mijn oe nou us lekker kussen, want munnen brand is nie te blussen;
Ik kan nie stil meer blijven staon, Ik kan wel duzend durskes aon.

Ik heb oe laotst in Oeteldonk zien lopen,  Ik werd meteen al staopelgek op jou. Ge waart un boerekieltje aon 't kopen,  toen docht ik al van nou, nou, nou! Want witte we ge bent veur mijn?
De suiker in munnen brandewijn!

Ik dorst ut oe bekant nie meer te vraogen,  't hille jaor heb ik gewacht op jou.  Mee Carnaval, die gekke dolle daogen,  docht ik, dan doe'k ut nou, nou, nou!
Want witte we ge bent veur mijn?  De suiker in munnen brandewijn!

1976

Unne spijker in munne kop
Ik heb unne spijker in munne kop au au, Daor zit unne kikker bovenop nou nou.
Maor d vuul ik nie alleen, Want d heed nou iedereen.
Ik heb unne spijker in munne kop au au Daor zit unne kikker bovenop nou nou.
Maor d vuul ik nie alleen, Maor d vuul ik nie alleen, Want d heed nou iedereen.

leder jaor mee karnaval, dan denk ik: stillekes aon, zuutjes aon beginne, nou laot ik me nie mir gaon. Maor na dun urste dag vuul ik, ut is wir hillemaol mis. Dan heb ik unne kikker, we normaol unnen kaoter is.

Dus deez jaor mee karnaval laot ik me stillekes gaon. As ut toch niks uithaolt, Dan willik er tegenaon. Maor na de derde dag stop ik en word wir hillemaol fit. Ik zie de leste kikker, waor normaol unne kaoter zit.

1977

Laot me nou is effe naor oe kijke
Laot me nou 's effe naor oe kijke, want durske gij het zonne mooie snuit.
Laot me nou 's effe naor oe kijke, we ziede gij d'r zo toch lekker uit.
Laot me nou 's effe naor oe kijke, veur d ge daluk wegspringt van plezier.
Als ik jou z zie staon gaot m'n hartje sneller slaon.

Elluk jaor om deze tijd ondanks de kou, nou dan ziede hier in Oeteldonk we lope. As ik m' n oge zo laot gaon dan zeet ons vrouw: ge kkt mar goed hoor want de kunde toch nie kope.

Nao we pintjes zakte af naor oewe stal;
ge wit nie of ut bij kijke is gebleven.
Mar z oew oge laote gaon mee Carnaval,
is wl ut allermooiste dt is te beleven.

1978

Ik ben verkikkerd op jou
Ik ben verkikkerd op jou, al is oew Dieze niet zo blauw.
Ik hou van jou met karnaval, en van oew Brabants boerenbal, van alle durskes uit oew stal. Ik ben verkikkerd op jou, al is oew Dommel niet zo blauw. Ik zie oe gre Oeteldonk,
't is daorom dat ik met oe pronk. Ik hou van jou mun Oeteldonk.

Ok al hedde veul geleje van 't moderne bouwgeweld, en is veul vertrouwds verdwenen, ik verlaot oe veur gin geld.  Ok al staode in de steigers, met oew grootste monument, ik heb nooit un fijner plkske veur mun karnaval gekend.

Ok al leet er in oew straote hondepoep en oud papier,is oew centrum 's nachts onveilig in 't geweld van ros vertier.  Hil oew wezen aodemt humor,brabantsbonte romantiek. Veur dun echte Oeteldonker zitte gij nog vol meziek.

1979

Hdde gij d ok?
Hdde gij d ok om deze tijd van't jaor.
Ut is nog lang gin veurjaor mar de krul valt in oew haor.
Hdde gij d ok om deze tijd van 't jaor,
d 't ut kriebelt, maor ge wit niet waor.

't Boeregondisch feest is al zo veul bezongen,
d houdt oe jong en fris in oewe kop,
want aon d'un Oeteldonkse bierbron,
nou daor kikkert iedereen vanzelluf op.

Bende nog we stijf of soms we stram van leje
en miste nog die lekk're rooie kleur,
dan kom mar gauw onder munnen errum,
want dan zakte vast en zeker nog wel deur.

1980

Oeteldonk, m'n Pierement
Oeteldonk, Oeteldonk,  gij bent voor mij een pierement
Oeteldonk, Oeteldonk,  hier veul'k me in me element
Oeteldonk, Oeteldonk,  ik wil altijd naar oe pijpe dansen
Waar ik gaai of waar ik staai, hier ven ik altijd weer m'n draai

Heel ut jaar, verdraaid an toe Worde deurgedraaid, en hoe  D hiet psychish is 't niet Maar zo tegen carnaval Zwengel ik me eigen an Draai ik door, maar ook dit lied

Oeteldonk, gij blijft voor mij 't Draaiboek van de Meierrij  't Plekske waar ik rond in tol Drie daog lang in boerenkiel Draoi ik door, met hart en ziel Saomen met oew protocol

1981

Oeteldonk, m'nne hemel op aarde
Ge bent veur mij, d'n Hemel hier op Aarde, Ge bent veur mij, 't Aardse Paradijs.
M'n Oeteldonk, w gij mij openbaarde, wil ik nie missen veur gin prijs.
Ge bent veur mij, d'n Hemel hier op Aarde, 'n Plkske aardse zaoligheid.
M'n Oeteldonk, w gij aon leut vergaarde, hou d ok vast in eeuwigheid!

De plaots waor ik m'n eerste stpkes dee,
die is en blft veur mij verguld op snee;
gij draogt un Aureool vol leut en gein,
m'n Oeteldonk, hier wil ik eeuwig zijn.
Gij ht 't Karnaval hier groot gemakt,
gij ht nt d, wt Oeteldonkers pakt;
en rakte gij soms ooit us in 't slop,
m'n Oeteldonk, wij heem'len jou steeds op.

1982

't Overkomt me eens per jaar
't Overkomt me eens per jaor,  dan krijg 'k zo'n raor gevuul van binnen,
't Lijkt dan nt, 'tis eerlijk waor, of d'r un poeske zit te spinnen,
't Overkomt me eens per jaor, dan gaon de riebels deur me heen,
kan ik 't thuis echt nie meer houwe, want heus m'n hart is nie van steen!

Pa die pakt z'n kieltje en ie licht z'n hieltje,Pa heurt de muziek en gaot op solo-toer. Kek 'm daor us schuiven, ge ziet 'm hilmaol gnuiven, Pa is nou 'n Oeteldonkse boer. Pa is uit en Pa geniet en telkens kwekt ie weer dit lied.

Ma ziet Pa gaon stappen, stopt mee raome lappen, zet d'r poffer op en strijkt d'r rokje glad. En zo gaot Mamaatje, net as d'r Papaatje, lekker aon de rol, wat dacht je wat. Ma is uit en en Ma geniet en telkens kwekt ze ok dit lied.

1983

Zet de bluumkes op z'n tijd us lekker buiten
Zet de bluumkes op z'n tijd us lekker buiten, alle dagen met de Carnaval.
Al ben ik dan Jan of Mien Modaal, ik wil er us uit, da's toch normaal.
Zet de bluumkes op z'n tijd us lekker buiten, Oeteldonk, ut is weer Carnaval.
Alle mensen van plezier, gaon weer lekker aon de zwier, zeker weten! Kek mar, overal!

'k Ben altijd blij wanneer de tijd weer daar is; ge leeft er ieder jaor opnieuw naor toe en deze keer gao ik als drommedaris  en schoonmama die gaot als kaketoe. Ut liefste dweil ik tussen al die mensen, ut rare is, ge kent ze allemaol, als Knillis staot te turen, naar al die gekke kuren, dan zingt ie in z'n Oeteldonkse taol:

Dun optocht brengt ut altijd weer naor  veuren, de humor van dun Oeteldonkse mens. En watum ook in't leven mag gebeuren, met Carnaval is alles weer naor wens. Hun toerental dat staot op elluf elluf. Hoe kan ut anders met de Carnaval. Ons vader wordt gedragen, in de kinderwagen; hij zingt zo hard, ge heurt um overal:

1984

Ik vuul m'n eige opgelaote
Ik vuul m'n eige opgelaote, ikvuul 't krieble tot m'n kuit,
ik vuul me nou in alle staote, ik mot d'r fkus tussenuit.
Ik vuul m'n eige opgelaote, ik vuul 't zweve in m'n bol.
En die muziekskes in de straote, die maoke mij haartstikke dol!

Heeft u dat nou ook, mevrouw? D ge we rilt, mar nie van de kou! Heeft u dat nou ok, meneer?  Oew lijf d prikt, mar't doet nie zeer! Zeg, tintelt ok bij jou oew bloed? en kuste meer dan ge eig'lijk doet? Nou, dan ben ik net als gij, kwek dus mar lekker mee met mij!

Houde gij van romantiek?  en van un lekkere mop muziek? Houde gij van brandewijn? en van d'n Oeteldonkse gein? Zeg, krdde gij ook d gevoel? van: laot de boel mar us fijn de boel! Nou, dan ben ik net als gij, kwek mar wir lekker mee met mij!

1985

Dun Oeteldonkse carrousel
Dun Oeteldonkse carrousel, da is un heppening, jawel.
Want as de meule draoje gaot, dan draoi ik mee al op de maot.
Dun oeteldonkse carrousel, daor raokte nooit bij in de knel.
Drie daoge stao-de onder stoom, dan is ut net un mooie droom.
De meule draoit, dan in ut rond, mun Oeteldonk, dan makt ut bont.

Ut hele jaor gemekker, ut is me un gezeur.
Ge heurt al da gekwekker, ik draoi dan hilmaol deur. Dan gaoj ik lekker stappe, en maok dat ik geniet. Dan kan ik d'r weer tegen, en ik kwek dan ok dit lied.

Ge bent mun lust en leven, bij jou is gin gemor. Tis nemen en tis geven, da zit bij jou wel snor. Want draoj ik in die meute, gin zurge en verdriet, dan kan ik d'r weer tegen, en ik kwek dan ok dit lied.

1986

Zo gruun as unnen oetel
Ik ben zo gruun as unnen Oetel Ik ben nog nat van ut moeras.
Maor deur jou weet ik nou wel van wanten en ben ik drie daoge in mun sas.
Ik ben zo gruun as unnen Oetel Ik ben nog nat van ut moeras.
Alleen met jou ben ik un bijdehante, Bloosde gij, van alle kanten.

As ik oe zie, d gleufde nie, dan raost un storm deur hil mun kop. As ik oe heur, dan raost ie deur, gaot zelfs mun hartje in galop.Aggij dan wacht en naor me lacht,  dan krijg ik de kriebels in mun bast. Ik kruip dan uit de moerassen, pak oe bij oew handjes vast.

As ik hier spring en met oe zing, dan klopt mun hart veur Oeteldonk. As ik hier drink en met oe klink, raokt zelfs de gein wir goed op dronk. As ik hier hos deur hil Den Bosch,  dan hou ik ut mist van carnaval. Ik blijf dan uit de moerassen, Kwk op elluk boerenbal.

1987

Mun mooiste penduul
Gij bent mun mooiste penduul Gij speult bij mij op 't gevuul
Gij het nog romantiek Oeteldonk met jouw muziek.
Gij bent mun mooiste penduul Gij speult bij mij op 't gevuul
Oew carreljon speult drie daoge de tijd Veur de gein en gezelligheid.

Het leven is van korte duur Gij slaot veur ons ut mooiste uur Wij lope deur oew straotjes heen Met veul meziek Zo gifde gij ons de romantiek  Oew klokkenspel klinkt overal  D duurt d'n hille Carnaval Zo tikken dan de uren snel veurbij Maor Oeteldonk de maokt me blij.

Ge tikt drie daoge lang zo deur Brengt ons un hille and're sleur Gij brengt ons veul gezelligheid in korte tijd Ge raokt deur jou wir oew zurr'ge kwijt Oew slinger gaot maor heen en weer En gaot drie daoge goed tekeer Mun Oeteldonk mun mooiste klokkenspel Gif nog we tijd ut gaot zo snel

1988

Mun zoete lief
Mun zoete lief Geef mijn un errum want ik heb oe lief
Gij hd zoveul vertier Met jou heb ik plezier
Mun Zoete Lief Geef mijn un errum want ik heb oe lief
Aggij weer bij me bent Weet ik zeker dagge mij verwent

Ik woon in' t westen van ut land, D 's wagge noemt un emigrant. Maor Bosschenaor blijf ik in hart en ziel, Dus eens per jaor in boerenkiel.  Mun Oeteldonk vergeet ik niet, 't Is zund dat ik oe ooit verliet. Want ik weet niet hoegut doet, As dun Oetel naor me roept, Moet ik naor oe toe al is 't te voet.

Zie ik oew Oeteldonkers gaon, Dan gaot mun hart weer sneller slaon. Dit is mun thuis, mun eige Oeteldonk, Waor ik mun Oetelmelluk dronk. Ik heb me nooit veur oe geschaomd, Gij maokt me eerder we verwaond. Want ik vind oe manjefiek Met oew carnavalsmeziek.Ik snap nog niet da'k oe ooit verliet 

1989

Denk nie aon morgen
Denk nie aon morgen Want de dag die dan komt kent ok zorgen
't Zal vanzelluf wel overgaon Dus ge moet er nie lang bij stil staon
Want morgen, hedde net as vandaog, ok weer zorgen
Dus dan denkte mar: wie dan leeft, wie dan ok zorgen heeft.

Het leven gaot steeds op en neer  Ge kregt 't ok mar ene keer  Dus as 't soms us tegenzit Zorg dan mar d ge 't gauw vergit Gao dan mee naor 't carnaval Ut Oeteldonksche carnaval  Want as 'n mens gin zorgen heeft  Dan blijkt pas hoe gezond ie leeft.

Het leven is toch veuls te kort  De merkte agge ouwer wordt  Ut gaot al gauw zun eigen gang  Dus houd oew zorgen in bedwang En hedde d dan veur mekaor  Maor kredde dan nog grijze haor  Schrik dan mar nie en lach erom  Want d is dan den ouwerdom 

1990

De hendjes de lucht in
En nou die Hndjes de lucht in en kk me lachent aon
dan zal er veur jou ok un Wereld open gaon
En nou die Hndjes de lucht in en kk me lachent aon
dan zal er veur jou ok un Oetel kwken gaon

hdde gij ok wel eens d gevoel van lot nou uns de boel mar de boel om te dansen en te sjansen as ge wit w ik bedoel mar ge denk dan w moet ik alleen waor kan ik in mun eentje nou heen maor warempel hier gin drempel hier staode nooit alleen

tis un lust veur ut oog as ge zied hoe un Oetel drie daoge geniet met zun hosse deur ut Bosse en hij kwkt zun hoogste lied ok al witte gij nie hoe ut moet witte nie hoe un Oetel d doet kk maor naor hem kwk maor naor hem ut gaod van zelfs goed

1991

Unnen echten Oetel
Unnen echten oetel blft hier hange altijd naor Oeteldonk verlange
die dweilt drie daogen uitgelaote van kroeg tot kroeg deur alle straote
unnen echten oetel bief t hier plekke zal veur as-woensdag nie vertrekke
as de tapkraan dan dicht wordt gedaon komt 'r un eind aon zun bestaon

as D'n Bosch zunne lokroep weer heurt rood wit geel de straote kleurt ziede oetels uit alle moerasse mee blauwe kiele en rooie dasse in de kroeg of op straot ag ge wit hoe d gaot kwke oetels in koor in de maot

as D'n Bosch weer us Oeteldonk wordt k al is 't rrug kort zulde nooit van zun leve begrijpe hoe alles danst naor de prins zun pijpe jong en oud, groot en klein 't makt lol.'t makt gein 'tis un lust unnen oetel te zijn

1992

Kom dur maor bij
Kom dur maor bij; lp maor achter ons aon in un lange rij.
En de laotste zal dun urste zijn, want we draoje nou un keertje veur de gein.
Kom dur maor bij; lp maor achter ons aon in un lange rij.
Want veur ieder is ut hil gezond. d is k Oeteldonk.

Droomde gij k wel us van zo'n kruugske, waor un poffer nog hangt aon de muur. En ut durske d hiet daor ons Truuske, en un pilske is nie duur.  Maor waor 's avonds de stoele verdwijne veur un clubke d speult elluk uur, op un maot dagge lekker kunt deine, want in Oeteldonk is d un kuur.

Oud of jong iedereen mag er binne; de portier kekt oe steeds lachend aon. De meziek zal weer gauw gaon beginne, want de mensen zijn gaon staon. En al komde als laotste hier binne; veur g' ut wit staode gij al veuraon. Zelfs nao honderd en tien jaore zinge laot hil Oeteldonk zich lekker gaon.

1993

Ge vuult aon alles de't goed zit
Ge vuult aon alles d 't goed zit, in Oeteldonk drie daoge lang,
want Oeteldonkers gaon nooit verloren, al plekt 'r honderdduzend achter ut behang.
Ge vuult aon alles d 't goed zit, in Oeteldonk drie daoge lang,
want Oeteldonkers gaon nooit verlore, al plekt 'r honderdduzend achter ut behang.

De mooiste daoge van ut jaor, veur mijn as Bosschenaar, d zijn mun Oeteldonkse. Dan vuul ik munnen boerekiel, en krijg ik kiepevel echt waor. Want oetel wil ik altijd zijn, drie daoge veur de gein, d'n zondag maondag dinsdag, dan vuul ik munnen boerekiel, en krijg ik kiepevel, echt waor.

D'n dreun en dender van meziek,ut makt ons zo uniek,
d 'k barst van de verwaondheid; dan vuul ik munnen boerekiel, en krijg ik kiepevel, echt waor. En heur ik tot ut vroege uur un blaoskapel vol vuur d'r allerleste mupke, dan vuul ik munnen boerekiel, en krijg ik kiepevel, echt waor.

1994

Koek en ei
Ut wordt vanzelluf koek en ei Dur komt weer leve in dun brouwerij
Want ik pruuf de carnaval Ja, ge heurt ut overal Deze daoge zijn van mij
Ut wordt vanzelluf koek en ei Hier in dun Oeteldonkse meierij
Gooit oew zurge in de kast Hou me nou us stevig vast Blef drie daoge lang bij mij

Kunde nie meer slaope, nie meer ete Wilde van mekaore niks meer wete Nou, dan wordt ut tijd want ander gaot ut fout, geheid  dur hangt un donkere regenbui Kunde van verveling nie meer denke Wordt ut tijd om liefde bij te tanke Doe dan met me mee We gaon gezellig met zun twee dur tussenuit

Zitte soms un bietje weg te kwijne Wilt de zon al maonde nie meer schijne Och, da komt wel goed Ge wit alleen nie hoe ut moet of hoe ut verder lope zal Staot dun boog  veul te strak gespanne Zijn oew zurge nie meer uit te banne Denk daor nou nie aon En laot oe eige mar us gaon

1995

Gaode mee
Gaode met mij vanaovond lekker aon d'n boemel? Ik vein jou zo 'n lekker ding!
Dan gaon we dweile deur de Oeteldonkse straote, zo krijg ik wir goeie zin!
Wij met z'n tweekes saome hossend deur 't leven. Jao d lijkt me reuze fijn!
Ik zou aon jou de wereld willen geven as ik mar dicht bij jou kan zijn!

Ik zag jou staon we ging m'n hart tekeer.
M'n bloed d borrelt nou nog op en neer.
Ge kekt me nou ok wir zo hil lief aon,
dus laot ons slappe gaon!                           

D'n aovond is zo veul te vlug veurbij.
Ik hoop d ge dan nog 's denkt aon mij.
Ik ben nou hilmaol stapelgek op jou.
Ik blijf oe eeuwig trouw!  

1996

Unnen Oetel-serenade
Van de mrt tot aon de Parade Kwk ik unne oetelserenade
Laot de boel mar waoie Ik ga pierewaoje Kwkte gij k met me mee
Van de mrt tot aon de Parade Kwk ik unne oetelserenade Ik ben opgelaote
Zwf nou deur oew straote Wij gaon stappen met zun twee

We gaon nou lkker uit ons dak
En hebben mooi aon alles lak
Drie daoge lang zijn wij zo met zun twee
Dus kwk maor met me mee

We hossen saome deur de nacht
Wie had d nou van ons verwacht
De strre straole nou toch veur ons twee
Dus kwk maor met me mee

1997

Carnaval da is wel leuk mar k hil rrug
Carnaval da is wel leuk mar k hil rrug k zie dur tegenop as tegen unnen hgen brrug
de kroege vol, gezllig war, ze douwen oe bijna plat en buite lijde rremoei, unne klts is z gevat Carnaval da is wel leuk mar k hil rrug Na drie daoge gk doen bende hillemaol op In Oeteldonk daor wordt gezeet: Ge moet ut vuule Maor ik vuul de pijn in munne kop

Wa denkte van de Raod van lluf
Ze drinke niks as brandewijn
Waorom zijn wij da nou nie zlluf
Omda we maor mee drien zijn

Wa denkte van ons eige Knilis
(op) de mart daor staot ie levensgrt
Maor als ut dinsdag 12 uur is
Dan gaot ie tllekes weer dd

1998

Mun lieve hemel
Mun Lieve hemel, is dit dun hemel, we ben ik blij dt ik hier ben. Mun Lieve hemel, is dit dun hemel, het is of ik un ieder ken. Mun Lieve hemel, is dit dun hemel, hier loopt van alles deur elkaar, kiele rood wit gele dassen, mijn god, hier houwe ze echt van mekaor.
kiele rood wit gele dassen, mijn god, hier houwe ze echt van mekaor.

In Oeteldonk daor houwe ze van kleuren, van rood wit geel, mar k van zwart. Dus vier het feest, hier kan je niks gebeuren, un Oetel zijn is al apart. Un blauwe kiel met un rooi dske en saomen zingen over brandewijn, ge zal het hil oew leven nooit vergeten, het feest, mar k het saomen zijn.

Ge heurt van alle kanten die verhalen van kon het altijd mar zo zijn. Un uitgestoken hand, zonder te vragen, want vriendschap is ut medicijn. Un blauwe kiel met un rooi dske en saomen zingen over brandewijn. In Oetetdonk daor houwe ze van mensen en van de liefde en de gein.

1999

Nog efkes tijd
Geef me nog efkes tijd
Veur dt d'n borrelbus naor huis toe rijdt
Geef me nog efkes tijd
Oeteldonkse meid!

Ut zit ergus opgeslte, D handkusje van jou....Un kusje veur de kriebels, of ntje veur de kou. Gij bent de spil van ut normaole, en van mun Oeteldonks plezier.....mar dan komde aongelpe, meej d vingertje van HIER!

Geef 'ns toe aon ut verlange, nog efkes deur te gaon....Zo heerlijk onbevange, mar sterk als un orkaon! Dus zeg ik meid; "'t is afgelpe, gij met d vingertje van HIER....Zolang un Oetel rond ken lpe, neem ik nog un Bosch kwartier!

2000

De eeuw van ons Leven
Dit wordt de eeuw van ons leven,
Dit wordt de eeuw van un lach.
Ik zal mun Oetelhart geven
en d ut liefst, elken dag!

Waor ist ut mee begonne,w is ut geheim van ons bestaon?Wie heet dit spel verzonne,waordeur we nou in ons kieltje staon?Daor kunde mee goei verstand ouw hersens nie veur breke, hier moet unne mens zun eige eeuwig laote gaon!

Dus lp ut nie te zuuke,ut komt hier van eiges uit oew hart.Want ddgewone dinge,
die maoke dit leven zo apart.Daor wil ik mee goei verstand mun hersens wel veur breke,
d is nou ut mooie van ut Oeteldonks bestaon!

2001

Un Oetelgroet
Ik zwaai naor Jan, en Alleman Want het is Carnaval, en daor hou ik van
Ik zwaai naor Jan, en Alleman Ik ben zo blij, d't ik dit meemaoke kan
Ik zwaai naor Jan, en Alleman Dit zijn de daoge waor ik zo naor verlang
Oeteldonk gij wit hoe ut moet Ik breng aon jou un Oetelgroet

Hier pruufde nooit haot of nijd En ge raokt hier geheid, In un kwartier al oew zurruge kwijt Un ieder kent, hier elkaor En d is, nie zo raor Want ieder groet, met ut zelfde gebaor

Wie kkt nog om as ge roept, H hoe ist Bij dun bkker of drogist, Of bij Jan dun bloemist. Er is gin tijd veur elkaor,En d is nou zo raor, Daorom groet ik, met un simpel gebaor.

2002

Alles wt ik Wou
Van jou...heb ik ut gekrege
Deur jou...ben ik wie ik ben
En nou zal hl de wereld wete
Dt ik Oeteldonker ben!

In deez kleine wereld waor ze gek zijn van verstand
Leerde ik te lpe aon oew hand Alles op mun lever, kon ik in oew errume kwijt die wijsheid gaf me kracht veur gekkigheid Ge wist ut beter, mar d past k echt bij jou Ge gaf me alles wet ik wou!

In deez kleine wereld waor ze gek zijn van verstand
Lpe we nau saome hand in hand Gij noemt d geniete, bent met Oeteldonk nooit klaor En breit nog steeds wt gek is aon mekaor Ge wist ut beter, mar d past k echt bij jou  Ge gaf me alles wet ik wou!

2003

Traone in mn ge
Traone in m'n ge, traone van geluk Ik kan ze niet bedwinge,
drie daoge aon 'n stuk. Traone van 't lache om d'n Oeteldonkse gein.
Met traone in m'n ge wil ik Oeteldonker zijn. Traone in mn ge,
traone van veurdriet. Want as Knillis is begrave, dan moete naor de kiet.

As ik Amadeiro zie,  of Knillis wordt onthuld. Staoj ik in de kroeg  bij 'n meziekske dt daor spult. Dan schiet ik vol en laot  m'n eige gaon, Och daor komme ze weer aon.

Oeteldonk d is emosie, d komt uit oe hart.
't Is nie uit te legge, d gevuul is z apart.
Ik heb d zlluf al van keinds af aon,
Och ik vuul ze al weer gaon

2004

Dit zou ik nie wille misse
Dit zou ik nie wille misse, nee echt nie veur gin goud.
Want hier kan ik nou van geniete, hier wor ik gre oud.
Dit zou ik nie wille misse, al die liefde en die gein.
Zoas die oeteldonkse daoge, zo zou 't altijd moeten zijn.

Iedern kent iedern, ge heurt d'r al'maol bij. We praote dan drie daoge lang, van uwes en van gij. Niemand staot d'r ooit alln, ge vuult oe eige thuis. Want iedern in boerekiel, die krgde nie naor huis.

Oeteldonkers wete 't, z zit 't in mekaore.
We hebbe effe gin gezeur, we houwe van elkaor. Vat mekaore lkker vast, en kwkt 't hgste lied. D'r is gin mooier fst dan dit, ge wit nie w ge ziet.

2005

Ut zijn de Daoge
Ut zijn de Daoge van mijn leven, t zijn de Daoge veur jou en mij,
Kzou ze grre meej jou beleven, Want hier in Oeteldonk heurt iedereen derbij!
Ut zijn de Daoge van mijn leven, t zijn de Daoge veur jou en mij,
Kzou ze grre meej jou beleven Mn Oeteldonk de allermooiste ben de gij!!

Wat kan ik oe zeggu, om ut uit te leggu, Hoe ut gaot meej deze daoge. Ge zet oew zurge aon de kant, gin mens makt trammelant, en niemand lopt te klaoge. Ts mar drie Daoge per jaor, flink feesten meej elkaor, Hier ben ik in mun Sas, Dus gaon we us flink genieten in ons Oeteldonks Moeras!!

Drie Daoge meej Carnaval zien ze ons overal, Ge zet de Bluumkes buiten. Want ge kent ze allemaol, de Deuntjes in de Zaol, Ge lopt ze meej te fluiten. Ge host dan meej op die Muziek, d is toch zo uniek, Gij bent dan in oew Sas, Dus gaon we weer flink genieten in ons Oeteldonks Moeras !!

2006

Btjes op de Dieze !!!
Wij willen gondola's!! Op de Dieze met veul Moesika's!!
Cantare met zun twee, Kwk mar fijn O"Sole Miii-jo mee!!
Wij willen Gondola's!! Lkker vaoren op ons heul Grt Canaol!!
Sole Mi, Sole Ma, op de Aa. Tis z net un Opera!!!

Ik ben un echte Gondolier,
Vaor deur dun Dieze m plezier!!
Ben op un bt gebre,
In Oetel-Triekolre,
Gaoj nou aon de zwier!!!

W ht Veneti nou meer????
D doet mun Oetel-hart zo'n zeer!!
Vaor ik wir deur oew grachten,
Onder de sterrennachten,
Houw van jouwe sfeer!!!

2007

Ge ziet me terug as boer
Mar dan denk ik aon gisteren, ik weet alles nog goed.
Bracht de Zon in de Harten, zoals een Preins nou eenmaol doet.
Ik ben gekust, omrmd, aonbeden, ik bracht oew Durp in rep en roer.
Nou Houdoe wor, ge ziet me terug........as Boer.

T is snel veurbij gegaon, mar zo is nou ut leven. Ben jullie veurgegaon, in de driedaogse lach. Nou is ut mooi gewist, en hier scheije de wege. Kom ik jou nooit meer tege ? Zo as ik jou ooit zag ?

Un Traantje van verdriet, zal d'r zekers gaon vallen. Toch Meelij wil ik niet, mar 'n knipoog doet veul. Ik kek nog n keer om, waor ut doek is gevalle. Mar de Smidse of Stalle,brengt me steeds bij oe terug.

2008

Pauze
Pauze, vat s un Oeteldonkse Pauze. Gewoon s Pauze om UT pauze
Gezellig Pauze in de kroeg!
Pauze, ik wil met jou s lekker Pauze
Want na un lekkere lange Pauze Dan wordt Gewoon weer gek genoeg!

Dokter is mun suiker laag? Vuul weer steke in mun Maag, Telkens heur ik Meinse  zegge, Jungske gij ziet bleek. Ben dan ok totaal van slag, deur de drukte van de Dag Zet de Vuilnisbakke buite, elf keer in de Week  Iedereen die lopt vort op zn Tene.Eerlijk waor dan helpt er mar n Ding!

Dokter, kek ik echt zo scheel? Ik zie alles Rood-Wit-Geel. Meinse zulle vast gaon denke, dk ze vliegen zie.   Optocht naor un andere Kant Prins un nieuwe Adjudant Kees verlaot dn Burgervaoijer, of ie wil of nie   Worde we nou allemaol mesjokke? Eerlijk waor dan helpt er maor n ding

2009

Kom op daor gaot ie nog un keer
Kom op daor gaot ie nog un keer, hil Oeteldonk deint op en neer, Als alle Oetels feesten gaon, kun de nie stil meer blijven staon!Kom op daor gaot ie nog un keer, ge wilt op allenig nog mar meeris goed veur grt en veur klein dus ok veur jouw en veur mijn!Hier wil ik hil mun leven zijn!!! 

Op deurdeweekse daoge heb ik ut vaok gehad, Ze maoken me keigek ut hele jaor. Dan lp ik vol verlangen zo 's-avonds deur de stad Ik mis mun das en kieltje eerlijk waor Op ut normale wel en wee stikt er vandaog dun draok mar mee !!!

De Mert staot vol met mense, ut is wir un grt feest, Daor kk ik hil ut Jaor al wir naor uit In rd wit gele kleuren moetth daor zijn geweest En Oeteldonk wir in oew hartje sluit De kriebels gieren deur mun Lijf, 'kdenk d ik hier nog even blijf!!!

2010

Dit is ut leve
Dit is ut leve, hier word ik vrolijk van.
Dit heurt bij mij, net als gij, zij aon zij.
Oeteldonk, kom verwen me dan.
Dit is ut leve, jao hier geniet ik van.
Dus zeg ik jou, gij wit nou waor k van hou
Oeteldonk heet mijn hart.

As wij zo staan te zinge Oeteldonk is uit de kunst.
Zeg staode gij daor wel us goed bij stil,
want agge hier mag leven is natuurlijk unne gunst.
Das iets wa iedereen wel gre wil.
Dus Oeteldonker, hedde gij um deur.
Ge ht hier zogezeegd un striepke veur.

As ik dan al die kleure zie en mensen met un lach.
Dan krijg ik weer un brok in munne keel,
want echt, ik vuul me rijk da ik dit steeds beleve mag.
As trotse draoger van ons rd, wit, geel.
Dus Oeteldonker, denk dur nou us aon.
Ut is un eer om hier te mogen staon.

2011

Veur Jou
Hil ut durp, d sprikt zun liefde uit veur jou,
veur jou, veur jou, veur jou, veur jou !
Hil ut jaor, zijn ze veur Oeteldonk in touw.
Hil ut durp, d sprikt zun liefde uit veur jou,
veur jou, veur jou, veur jou, veur jou!
Is  t gek, dk hier mun hart veur geve zou?

Ergens in un straot, siert un man zun huis meej slingers.
Un vrouw die breijt un das en dr jong die tekent kikkers.
Daor uit n zolderraom, blaost un boer op zun trompetje
en allemaol, d allemaol veur jou!

Ergens in un hal, zuukt un bouwer naor zun kwasten.
Un vrouwke ruurt de snert, makt un bed op veur de gasten.
Mun opa zuukt zun kiel en koopt rood-wit-gele bloemen

2012

Zomar un dag
Zomar un dag, mar un dag om van te houwe.
Zomar un dag, om in kieltje rond te sjouwe.
Zomar un dag, om un hil jaor op te bouwe.
En op die dag!  Rolt un traon en un lach, mar d mag!!
 

Un vlag, un kiel, un meins, zun ziel.
Un straot, un kroeg, t wordt laot of vroeg.
Meziek, gedans, soms hedde sjans.
Zo simpel ken ut zijn! Want t is.

De preins, un lied, un lach, verdriet.
Tocht in- of op, tent op zun kop.
Gehos, gezang, drie daoge lang.
Zo simpel moet ut zijn! Want t is.

2013

Lieven Heer
Ik vraog oe Lieven Heer, Doe nou us gek 'ne keer
En gif ze allemaol, k daorbove unne rd wit gele sjaol
Ik vraog oe Lieven Heer, Doe nou us gek 'ne keer
Dan zwe-ve we be-neej Met dun hele Hemel mee.
 

Couplet 1:
Ene keer per jaor drie gouwe daoge lang
Heur ik uit dun Hemel Oeteldonks gezang
Krijg ik kiepevel van bove naor be-neej
En vuul ik,onze Lieven Heer doet mee......

Couplet 2:
Ooit moete oe melde aon dun Hemelpoort
Zeg dan d ge bij die Oeteldonkers hoort
Dan kr-de un plk-ske op dun eerste rang
En bende van dun duvel nog nie bang..........

2014

Ho Stop
Ho stop! Alles begint te draoie.
Ho stop! Boeren en durskes zwaoie.
Kom op, kiel aon en word wir boer.
Ut zijn de Oeteldonkse daoge lach, geniet... en bambesjoer!
(bis)
 

Twaolf maonden, klaoge, ut sukkelt ammaol deur.
Bonje op zun werruk, veur de deur de geur van sleur.
Aon de taofel zit ik altd meej mun rrepels al klaor.
k Zie um buiten, prak zun spruiten en snij zunne tartaor.

k Ben zo klaor meej die ellnde, veind dus ene keer per jaor.
Un memmntje om te stoppe, fkes ginne Bosschenaor.

Sleur is veur gewne mensen, nt as rrepels meej jus.
Ut heurt drbij ut is ut leve, vrij vertaolt ut hier en nu.
En van glitters, flle kleure, krijg ik pijn aon munne kop.
Mensen schittere is simpel, k leg ut uit let maor eens op.
Gif oe over, ene keer, ik geniet r zo van.
Beste boeren, lieve durskes, draoi ut om zo lang ut kan.

2015

En Wij
Boer, Durp, Prins en Adjudant
Kees, Peer en dun Bossche krant,
Driek, Draok, Jeroen zun Schilderij,
Ja ds echt Bosch.... EN WIJ!!!           
 

Oeteldonk d is un gktafreel
Staot al eeuwe op un hout paneel
Blt en kleuren veur un paor miljoen
Ja ds echt Bosch, ja ds Jeroen!

Oetels kwke uit ut grt moeras
Kom nie aon mun rd wit gelen das!
Oeteldonkers dt is wt we zijn
Ja ds echt Bosch en ds van mijn!

  2016
Zo Mooi

Refrein
Zo mooi, zo mooi. Dit is zo gruw'lijk mooi
De gein. de taol Ut bind ons allemaol
Zo mooi, zo mooi. Dit durp blft mooi

Couplet 1
W vuul ik me trots, mijn kiel is opgefleurd
In stoet naar Ut station, muziek is w geheurt
Probeer ik te beschrijven wt ik zie
en wt ik vuul, d lukt meej duuzend woorden nie

Couplet 2
De straoten kleuren bont. d'n optocht trekt veurbij
Ut volk drie rijen dik, ze zon die komt erbij
Probeer ik te beschrijven wt ik zie
en we't ik vuul, d luktmeej dreuge ge nie

 2017
Gaoi UT mar aon de buurvrouw vraoge!

Refrein:
Gaoi UT mar UT mar aon de buurvrouw de buurvrouw vraoge!
Die wit Die wit raod mee al mee al oew vraoge .
Waor ik ben gewist? Wie ge het gemist? ik ben gewist? Wie ge het gemist?
De Preins, dn Driek, de Peer. , de Peer.
Gaoi UT mar UT mar aon de buurvrouw de buurvrouw vraoge!
Zij wit oe wel uit te Zij wit oe wel uit te daoge.
Mar morgen bende gij, van meet af Mar morgen bende gij, van meet af aon dr bij. dr bij.
Ge leeft mar ene keer! Ge leeft mar ene keer!

Couplet 1:
Mun buurvrouw is un Fstboek, houdt alle nieuwtjes bij.
Ze deelt en liked de kletspraot, veural met die van mij.
De buuv is k un kwaoitong, ik waar alleen op sjouw.
Ze volgde me op Twitter, en deelde UT mun vrouw.
Toen ik dweilend thuiskwam, riep ze naor beneej:
Wie was d blonde vrouwke? Witte wet ik zee?

Couplet 2:
Dus zo gingen we saome, d werd k echt wel tijd.
Zo hong ze aon mun errum en zo was ik ze kwijt.
Ik ben ze nog gaon zuuke, van Smidse tot Centraol.
Mar buuv kwam meej un foto en die ging krk viraol.
Toen ze dweilend thuiskwam, riep ik naor beneej:
Zeg kust dn Peer zo lekker? Witte wet ze zee?

 2018
Blf bij mijn Blf bij mijn
Gij bent hl'maol mijn type, ik de haan gij de kiep Blf bij mijn
Ge krgt gin spijt, nee Ge krgt gin spijt
Blf bij mijn zonder spijt Vanaf nu tot aon altijd
Oeteldonk ia as ge rond kkt,un gruwelijk paradijs
de enis nog mooier maar gij windtde sch onheidsprijs
Want gij het gin bananenpak en ge houdtvan brandewijn
En ge veindt da ge bij knillis z'n begraofenis moet zijn
Hoe meer ik drink, hoe meer ik denk
Gij bent un lekker ding
Dus ik gaoj op mun knies en ik zing
De ene ht zonne bontmuts, de andere ht unne pruik
De een die doet goed mee de ander is buiten gebruik
Ge het ze mee unne kiel of mee zo'n nette zwarte jas
Soms dan zijn ze errum soms goed in de slappe was
Hoe meer ik drink, hoe meer ik denk
Gij bent un lekker ding
Dus ik gaoj op mun knies en ik zing

 2019
Ut RD WIT GELE GOUD

RD WIT GL zijn de kleuren waar iedereen van houdt
t RD WIT GELE gebeuren is veur jong en k veur oud
In dit gRD WIT G(eh)L wat zich ieder jaor ontvouwd
is iedereen verguld van ut RD WIT GELE Goud

RD is RDndig
Un fst voor RD en klein
Want WITte hoek da WIT
Nou WITte geit k, WIT is fijn
Niks is ons te GEEL
G(eh)EEL onthouders zijn we nie
Ik krijg een kleur as ik die kleure
Deur mun gekleurde bril weer zie
 
RD is RDndig
t is un fst voor RD en klein
Want WITte hoe ik da WIT
Nou WITte geit k, WIT is fijn
Niks is ons te GEEL
G(eh)EEL onthouders zijn we nie
Ik krijg een kleur as ik die kleure
Deur mun gekleurde bril weer zie